Thông tin phản hồi

Cảm ơn Quý khách hàng đã tin tưởng sử dụng phần mềm Kết nối cung cầu sản phẩm nông sản, thực phẩm an toàn. Nếu bạn có các vấn đề cần phản ánh với các cơ quan quản lý an toàn thực phẩm, mời bạn gửi phản hồi về cho chúng tôi theo mẫu sau:

 

Các ô có dấu * cần điền đầy đủ thông tin. Bạn có thể chọn nhiều file đính kèm để gửi.
Chúng tôi cam kết mọi thông tin phản hồi sẽ được bảo mật và chỉ sử dụng thông tin vào mục đích bảo vệ người tiêu dùng.

Thông tin liên hệ

UBND Phường Điện Biên

Phường Điện Biên - Thành phố Thanh Hóa - Tỉnh Thanh Hóa
|

UBND Phường Phú Sơn

Phường Phú Sơn - Thành phố Thanh Hóa - Tỉnh Thanh Hóa
|

UBND Phường Lam Sơn

Phường Lam Sơn - Thành phố Thanh Hóa - Tỉnh Thanh Hóa
|

UBND Phường Ba Đình

Phường Ba Đình - Thành phố Thanh Hóa - Tỉnh Thanh Hóa
|

UBND Phường Ngọc Trạo

Phường Ngọc Trạo - Thành phố Thanh Hóa - Tỉnh Thanh Hóa
|