Thông tin phản hồi

Cảm ơn Quý khách hàng đã tin tưởng sử dụng phần mềm Kết nối cung cầu sản phẩm nông sản, thực phẩm an toàn. Nếu bạn có các vấn đề cần phản ánh với các cơ quan quản lý an toàn thực phẩm, mời bạn gửi phản hồi về cho chúng tôi theo mẫu sau:

 

Các ô có dấu * cần điền đầy đủ thông tin. Bạn có thể chọn nhiều file đính kèm để gửi.
Chúng tôi cam kết mọi thông tin phản hồi sẽ được bảo mật và chỉ sử dụng thông tin vào mục đích bảo vệ người tiêu dùng.

Thông tin liên hệ

UBND Xã Thọ Thanh

Xã Thọ Thanh - Huyện Thường Xuân - Tỉnh Thanh Hóa
|

UBND Xã Ngọc Phụng

Xã Ngọc Phụng - Huyện Thường Xuân - Tỉnh Thanh Hóa
|

UBND Xã Xuân Chinh

Xã Xuân Chinh - Huyện Thường Xuân - Tỉnh Thanh Hóa
|

UBND Xã Tân Thành

Xã Tân Thành - Huyện Thường Xuân - Tỉnh Thanh Hóa
|

UBND Thị trấn Triệu Sơn

Thị trấn Triệu Sơn - Huyện Triệu Sơn - Tỉnh Thanh Hóa
|