Thông tin phản hồi

Cảm ơn Quý khách hàng đã tin tưởng sử dụng phần mềm Kết nối cung cầu sản phẩm nông sản, thực phẩm an toàn. Nếu bạn có các vấn đề cần phản ánh với các cơ quan quản lý an toàn thực phẩm, mời bạn gửi phản hồi về cho chúng tôi theo mẫu sau:

 

Các ô có dấu * cần điền đầy đủ thông tin. Bạn có thể chọn nhiều file đính kèm để gửi.
Chúng tôi cam kết mọi thông tin phản hồi sẽ được bảo mật và chỉ sử dụng thông tin vào mục đích bảo vệ người tiêu dùng.

Thông tin liên hệ

UBND Xã Hà Hải

Xã Hà Hải - Huyện Hà Trung - Tỉnh Thanh Hóa
|

UBND Thị trấn Vĩnh Lộc

Thị trấn Vĩnh Lộc - Huyện Vĩnh Lộc - Tỉnh Thanh Hóa
|

UBND Xã Vĩnh Thành

Xã Vĩnh Thành - Huyện Vĩnh Lộc - Tỉnh Thanh Hóa
|

UBND Xã Vĩnh Quang

Xã Vĩnh Quang - Huyện Vĩnh Lộc - Tỉnh Thanh Hóa
|

UBND Xã Vĩnh Yên

Xã Vĩnh Yên - Huyện Vĩnh Lộc - Tỉnh Thanh Hóa
|