Thông tin phản hồi

Cảm ơn Quý khách hàng đã tin tưởng sử dụng phần mềm Kết nối cung cầu sản phẩm nông sản, thực phẩm an toàn. Nếu bạn có các vấn đề cần phản ánh với các cơ quan quản lý an toàn thực phẩm, mời bạn gửi phản hồi về cho chúng tôi theo mẫu sau:

 

Các ô có dấu * cần điền đầy đủ thông tin. Bạn có thể chọn nhiều file đính kèm để gửi.
Chúng tôi cam kết mọi thông tin phản hồi sẽ được bảo mật và chỉ sử dụng thông tin vào mục đích bảo vệ người tiêu dùng.

Thông tin liên hệ

UBND Xã Cẩm Tâm

Xã Cẩm Tâm - Huyện Cẩm Thủy - Tỉnh Thanh Hóa
|

UBND Xã Cẩm Phong

Xã Cẩm Phong - Huyện Cẩm Thủy - Tỉnh Thanh Hóa
|

UBND Xã Cẩm Ngọc

Xã Cẩm Ngọc - Huyện Cẩm Thủy - Tỉnh Thanh Hóa
|

UBND Xã Cẩm Long

Xã Cẩm Long - Huyện Cẩm Thủy - Tỉnh Thanh Hóa
|

UBND Xã Cẩm Yên

Xã Cẩm Yên - Huyện Cẩm Thủy - Tỉnh Thanh Hóa
|