Thông tin phản hồi

Cảm ơn Quý khách hàng đã tin tưởng sử dụng phần mềm Kết nối cung cầu sản phẩm nông sản, thực phẩm an toàn. Nếu bạn có các vấn đề cần phản ánh với các cơ quan quản lý an toàn thực phẩm, mời bạn gửi phản hồi về cho chúng tôi theo mẫu sau:

 

Các ô có dấu * cần điền đầy đủ thông tin. Bạn có thể chọn nhiều file đính kèm để gửi.
Chúng tôi cam kết mọi thông tin phản hồi sẽ được bảo mật và chỉ sử dụng thông tin vào mục đích bảo vệ người tiêu dùng.

Thông tin liên hệ

UBND Huyện Hà Trung

Huyện Hà Trung-Tỉnh Thanh Hóa
|

UBND Huyện Vĩnh Lộc

Huyện Vĩnh Lộc-Tỉnh Thanh Hóa
|

UBND Huyện Yên Định

Huyện Yên Định-Tỉnh Thanh Hóa
|

UBND Huyện Thọ Xuân

Huyện Thọ Xuân-Tỉnh Thanh Hóa
|

UBND Huyện Thường Xuân

Huyện Thường Xuân-Tỉnh Thanh Hóa
|