Thông tin phản hồi

Cảm ơn Quý khách hàng đã tin tưởng sử dụng phần mềm Kết nối cung cầu sản phẩm nông sản, thực phẩm an toàn. Nếu bạn có các vấn đề cần phản ánh với các cơ quan quản lý an toàn thực phẩm, mời bạn gửi phản hồi về cho chúng tôi theo mẫu sau:

 

Các ô có dấu * cần điền đầy đủ thông tin. Bạn có thể chọn nhiều file đính kèm để gửi.
Chúng tôi cam kết mọi thông tin phản hồi sẽ được bảo mật và chỉ sử dụng thông tin vào mục đích bảo vệ người tiêu dùng.

Thông tin liên hệ

UBND Xã Kiên Thọ

Xã Kiên Thọ - Huyện Ngọc Lặc - Tỉnh Thanh Hóa
|

UBND Xã Minh Tiến

Xã Minh Tiến - Huyện Ngọc Lặc - Tỉnh Thanh Hóa
|

UBND Xã Minh Sơn

Xã Minh Sơn - Huyện Ngọc Lặc - Tỉnh Thanh Hóa
|

UBND Thị trấn Cẩm Thủy

Thị trấn Cẩm Thủy - Huyện Cẩm Thủy - Tỉnh Thanh Hóa
|

UBND Xã Phúc Do

Xã Phúc Do - Huyện Cẩm Thủy - Tỉnh Thanh Hóa
|