Thông tin phản hồi

Cảm ơn Quý khách hàng đã tin tưởng sử dụng phần mềm Kết nối cung cầu sản phẩm nông sản, thực phẩm an toàn. Nếu bạn có các vấn đề cần phản ánh với các cơ quan quản lý an toàn thực phẩm, mời bạn gửi phản hồi về cho chúng tôi theo mẫu sau:

 

Các ô có dấu * cần điền đầy đủ thông tin. Bạn có thể chọn nhiều file đính kèm để gửi.
Chúng tôi cam kết mọi thông tin phản hồi sẽ được bảo mật và chỉ sử dụng thông tin vào mục đích bảo vệ người tiêu dùng.

Thông tin liên hệ

UBND Xã Trung Tiến

Xã Trung Tiến - Huyện Quan Sơn - Tỉnh Thanh Hóa
|

UBND Xã Trung Hạ

Xã Trung Hạ - Huyện Quan Sơn - Tỉnh Thanh Hóa
|

UBND Xã Sơn Hà

Xã Sơn Hà - Huyện Quan Sơn - Tỉnh Thanh Hóa
|

UBND Xã Tam Thanh

Xã Tam Thanh - Huyện Quan Sơn - Tỉnh Thanh Hóa
|

UBND Xã Sơn Thủy

Xã Sơn Thủy - Huyện Quan Sơn - Tỉnh Thanh Hóa
|