Thông tin phản hồi

Cảm ơn Quý khách hàng đã tin tưởng sử dụng phần mềm Kết nối cung cầu sản phẩm nông sản, thực phẩm an toàn. Nếu bạn có các vấn đề cần phản ánh với các cơ quan quản lý an toàn thực phẩm, mời bạn gửi phản hồi về cho chúng tôi theo mẫu sau:

 

Các ô có dấu * cần điền đầy đủ thông tin. Bạn có thể chọn nhiều file đính kèm để gửi.
Chúng tôi cam kết mọi thông tin phản hồi sẽ được bảo mật và chỉ sử dụng thông tin vào mục đích bảo vệ người tiêu dùng.

Thông tin liên hệ

UBND Xã Mường Lý

Xã Mường Lý - Huyện Mường Lát - Tỉnh Thanh Hóa
|

UBND Xã Trung Lý

Xã Trung Lý - Huyện Mường Lát - Tỉnh Thanh Hóa
|

UBND Xã Quang Chiểu

Xã Quang Chiểu - Huyện Mường Lát - Tỉnh Thanh Hóa
|

UBND Xã Pù Nhi

Xã Pù Nhi - Huyện Mường Lát - Tỉnh Thanh Hóa
|

UBND Xã Nhi Sơn

Xã Nhi Sơn - Huyện Mường Lát - Tỉnh Thanh Hóa
|