Thông tin phản hồi

Cảm ơn Quý khách hàng đã tin tưởng sử dụng phần mềm Kết nối cung cầu sản phẩm nông sản, thực phẩm an toàn. Nếu bạn có các vấn đề cần phản ánh với các cơ quan quản lý an toàn thực phẩm, mời bạn gửi phản hồi về cho chúng tôi theo mẫu sau:

 

Các ô có dấu * cần điền đầy đủ thông tin. Bạn có thể chọn nhiều file đính kèm để gửi.
Chúng tôi cam kết mọi thông tin phản hồi sẽ được bảo mật và chỉ sử dụng thông tin vào mục đích bảo vệ người tiêu dùng.

Thông tin liên hệ

UBND Xã Thanh Sơn

Xã Thanh Sơn - Huyện Tĩnh Gia - Tỉnh Thanh Hóa
|

UBND Xã Triêu Dương

Xã Triêu Dương - Huyện Tĩnh Gia - Tỉnh Thanh Hóa
|

UBND Xã Hải Ninh

Xã Hải Ninh - Huyện Tĩnh Gia - Tỉnh Thanh Hóa
|

UBND Xã Anh Sơn

Xã Anh Sơn - Huyện Tĩnh Gia - Tỉnh Thanh Hóa
|

UBND Xã Ngọc Lĩnh

Xã Ngọc Lĩnh - Huyện Tĩnh Gia - Tỉnh Thanh Hóa
|