Thông tin phản hồi

Cảm ơn Quý khách hàng đã tin tưởng sử dụng phần mềm Kết nối cung cầu sản phẩm nông sản, thực phẩm an toàn. Nếu bạn có các vấn đề cần phản ánh với các cơ quan quản lý an toàn thực phẩm, mời bạn gửi phản hồi về cho chúng tôi theo mẫu sau:

 

Các ô có dấu * cần điền đầy đủ thông tin. Bạn có thể chọn nhiều file đính kèm để gửi.
Chúng tôi cam kết mọi thông tin phản hồi sẽ được bảo mật và chỉ sử dụng thông tin vào mục đích bảo vệ người tiêu dùng.

Thông tin liên hệ

UBND Xã Quảng Phong

Xã Quảng Phong - Huyện Quảng Xương - Tỉnh Thanh Hóa
|

UBND Xã Quảng Đức

Xã Quảng Đức - Huyện Quảng Xương - Tỉnh Thanh Hóa
|

UBND Xã Quảng Định

Xã Quảng Định - Huyện Quảng Xương - Tỉnh Thanh Hóa
|

UBND Xã Quảng Nhân

Xã Quảng Nhân - Huyện Quảng Xương - Tỉnh Thanh Hóa
|

UBND Xã Quảng Ninh

Xã Quảng Ninh - Huyện Quảng Xương - Tỉnh Thanh Hóa
|