Thông tin phản hồi

Cảm ơn Quý khách hàng đã tin tưởng sử dụng phần mềm Kết nối cung cầu sản phẩm nông sản, thực phẩm an toàn. Nếu bạn có các vấn đề cần phản ánh với các cơ quan quản lý an toàn thực phẩm, mời bạn gửi phản hồi về cho chúng tôi theo mẫu sau:

 

Các ô có dấu * cần điền đầy đủ thông tin. Bạn có thể chọn nhiều file đính kèm để gửi.
Chúng tôi cam kết mọi thông tin phản hồi sẽ được bảo mật và chỉ sử dụng thông tin vào mục đích bảo vệ người tiêu dùng.

Thông tin liên hệ

UBND Phường Bình Minh

Phường Bình Minh-Thị xã Nghi Sơn-Tỉnh Thanh Hóa
|

UBND Phường Hải Thanh

Phường Hải Thanh-Thị xã Nghi Sơn-Tỉnh Thanh Hóa
|

UBND Xã Phú Lâm

Xã Phú Lâm-Thị xã Nghi Sơn-Tỉnh Thanh Hóa
|

UBND Phường Xuân Lâm

Phường Xuân Lâm-Thị xã Nghi Sơn-Tỉnh Thanh Hóa
|

UBND Phường Trúc Lâm

Phường Trúc Lâm-Thị xã Nghi Sơn-Tỉnh Thanh Hóa
|