Thông tin phản hồi

Cảm ơn Quý khách hàng đã tin tưởng sử dụng phần mềm Kết nối cung cầu sản phẩm nông sản, thực phẩm an toàn. Nếu bạn có các vấn đề cần phản ánh với các cơ quan quản lý an toàn thực phẩm, mời bạn gửi phản hồi về cho chúng tôi theo mẫu sau:

 

Các ô có dấu * cần điền đầy đủ thông tin. Bạn có thể chọn nhiều file đính kèm để gửi.
Chúng tôi cam kết mọi thông tin phản hồi sẽ được bảo mật và chỉ sử dụng thông tin vào mục đích bảo vệ người tiêu dùng.

Thông tin liên hệ

UBND Xã Yên Thọ

Xã Yên Thọ - Huyện Như Thanh - Tỉnh Thanh Hóa
|

UBND Xã Yên Lạc

Xã Yên Lạc - Huyện Như Thanh - Tỉnh Thanh Hóa
|

UBND Xã Phúc Đường

Xã Phúc Đường - Huyện Như Thanh - Tỉnh Thanh Hóa
|

UBND Xã Thanh Tân

Xã Thanh Tân - Huyện Như Thanh - Tỉnh Thanh Hóa
|

UBND Xã Thanh Kỳ

Xã Thanh Kỳ - Huyện Như Thanh - Tỉnh Thanh Hóa
|