Danh sách địa điểm kinh doanh

Địa chỉ: Lô G36 KP 1 Bình Minh, Phường Đông Hương-Thành phố Thanh Hóa-Thanh Hóa

Cơ quan quản lý: UBND Tỉnh Thanh Hóa

Địa chỉ: Xóm 1, Xã Thọ Diên-Huyện Thọ Xuân-Thanh Hóa

Cơ quan quản lý: UBND Thành phố Thanh Hóa

Địa chỉ: Xã Lam Sơn, Xã Lam Sơn-Huyện Ngọc Lặc-Thanh Hóa

Cơ quan quản lý: Sở NN&PTNN Thanh Hóa

Địa chỉ: Đông lễ, Phường Đông Hải-Thành phố Thanh Hóa-Thanh Hóa

Cơ quan quản lý: UBND Thành phố Thanh Hóa

Địa chỉ: Số 40, Phường Đông Hương-Thành phố Thanh Hóa-Thanh Hóa

Cơ quan quản lý: Sở Công thương Thanh Hóa