Sản phẩm

Thủy, hải sản

Cá Hồi

Giá: Liên hệ

Ốc hương hấp gừng

Giá: Liên hệ

Cá biển

Giá: Liên hệ

Tôm

Giá: Liên hệ

Cua biển

Giá: Liên hệ

Tôm sú

Giá: Liên hệ

Nghêu hấp

Giá: Liên hệ