Sản phẩm

Mới bán

Sườn sốt lết BB H.E.O

Giá: Liên hệ

Sườn sụn BB H.E.0

Giá: Liên hệ

Thịt nạc vai BB H.E.O

Giá: Liên hệ

Sườn thăn BB H.E.O

Giá: Liên hệ

Ba chỉ xông khỏi

Giá: Liên hệ

Xúc xích BB H.E.O

Giá: Liên hệ

Nạc thăn BB H.E.O

Giá: Liên hệ

Xà lách

Giá: Liên hệ

Su hào

Giá: Liên hệ

Dưa chuột

Giá: Liên hệ

Cà rốt

Giá: Liên hệ